מזונות זמניים

מזונות זמניים

מהם מזונות זמניים? כיצד נקבעים דמי המזונות הזמניים וכמה זמן צריך להמשיך לשלם אותם? כל זאת ועוד בכתבה הבאה:

תהליך גירושין הוא תהליך הנמשך במקרים רבות לאורך חודשים ארוכים – ולעיתים אף שנים. במהלך זמן זה, ממשיכים בני הזוג לחיות את חייהם, עליהם להאכיל את ילדיהם ולשלם שכר דירה ותשלומים שוטפים אחרים. עבור הזמנים האלה, עד שמגיעה הכרעה סופית לגבי גובה דמי המזונות לילדים , נקבע המושג “דמי מזונות”.

 

מה הם מזונות זמניים?

כאשר בני זוג אינם מסכימים ביניהם באשר לגובה המזונות, קיימת להם הזכות להגיש לבית המשפט במסגרת תביעת המזונות בקשה למזונות זמניים בה יוחלט גובה תשלום המזונות עד להכרעה הסופית בתביעת המזונות עצמה. מטרת המזונות הזמניים היא להבטיח שהילדים יוכלו לחיות ברווחה כלכלית עד להחלטה הסופית של בית המשפט. היות ודמי המזונות אינם נקבעים לטווח ארוך, ייתכנו הבדלים בין גובה דמי המזונות הזמניים לבין גובה דמי המזונות הסופי שייקבע במסגרת בית המשפט.

כיצד נקבעים מזונות זמניים?

במסגרת הדיון אודות מזונות זמניים, בית המשפט אינו מקיים הליך בחינה מדוקדק וארוך של כל הפרמטרים המשפיעים על חישוב דמי מזונות , אלא רק מקבל התרשמות שטחית מרמת החיים הנוכחית של בני הזוג, רמת החיים אליה הורגלו הילדים וכן הכנסות שני בני הזוג והבדלים בין זמני השהות של הילדים נכון לשלב זה של הדיון המשפטי.

לבית המשפט מטרה כפולה בקביעת דמי מזונות זמניים: שמירה ככל הניתן על רמת החיים של הילדים, וכן שמירה על יכולתו של ההורה המשלם לשרוד כלכלית.

מתי מגישים בקשה למזונות זמניים?

בשל הדחיפות שבעניין, ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים בד בבד עם הגשת תביעת המזונות והכניסה לתהליך הגישור. הסיבה לכך היא למנוע מצב בו רווחת הילדים ניזוקה בשל הפרידה של ההורים.

חייגו עכשיו