חוק מזונות ילדים

הסכם ממון

בעבר הייתה חובה אבסולוטית על האב לזון את ילדיו הן בחוק האזרחי והן בדין האישי היהודי, היום לאור הנטייה למשמורת משותפת חובה זו אינה אבסולוטית והדבר משתנה ממקרה למקרה.

חוק מזונות ילדים הוא חוק הקובע את החובות הכלכליים של הורים כלפי ילדיהם. חוק מזונות ילדים קובע כי במקרה גירושין או פרידה, כאשר ההורים אינם מקיימים משק בית משותף, על ההורים לדאוג במשותף לשמור שרמת החיים של הילדים לא תיפגע יתר על המידה.

כיצד נקבעים מזונות לפי חוק מזונות ילדים

חוק מזונות ילדים קובע כמה כללים כללים לשמירה על מטרת המזונות לילדים. בין כללים אלה נקבע ש:

  1. מטרת תשלומי המזונות לשמור שרמת חייהם של הילדים לא תפגע יותר מדי בשל גירושי הוריהם.
  2. לשני ההורים יש אחריות שווה לספק לילדיהם מזונות, מדור, ביגוד, חינוך וכו’.
  3. כאשר הילד מבלה את מרבית זמנו אצל אחד ההורים (המשמורן/ית), הורה זה יהיה זכאי לתשלומי מזונות מההורה השני לכיסוי הוצאות.
  4. גובה המזונות ייקבע עפ”י הפרשי הכנסה בין ההורים וחלוקת זמני שהות.

המשמעות היא כי במידה ושני ההורים נושאים בנטל באותה מידה (משמורת משותפת), המזונות נקבעים עפ”י גובה הכנסות ההורים, כאשר במידה וישנו פער שכר גדול בין שני ההורים, על ההורה אשר נושא בנטל במידה פחותה / ההורה בעל השכר הגבוה יותר לשלם כספים להורה השני, בלי קשר למגדר ההורים.

עד מתי צריך לשלם מזונות?

חוק מזונות ילדים קובע שילדים עד גיל 18 זכאים למזונות מהוריהם, ולמזונות מופחתים בעת שירות לאומי/ שירות צבאי/ שנת שירות (עד גיל 21 מקסימום).

תשלומים נוספים

מעבר לתשלומי מזונות, על ההורים לחלוק ביניהם הוצאות נחוצות אחרות בהן הוצאות מדור, חינוך ורפואה.

מה קורה כאשר הורה לא משלם את דמי המזונות?

חוק מזונות מכיר בכך שישנם מצבים בהם ההורה שאינו ההורה המשמורן מסרב או שאינו יכול לשלם את תשלומי המזונות. במצבים אלה, זכאי ההורה המשמורן לקצבת מזונות מביטוח לאומי בגובה המזונות או בגובה קצבת המזונות שקבע ביטוח לאומי.

ביטוח לאומי יספק את תשלומי המזונות ללא תנאי, אך יפעל כנגד ההורה החייב במטרה לקבל חזרה את כספי המזונות. כמו כן כאשר ההורה המשמורן מקבל מביטוח לאומי סכום מזונות מופחת מזה הנקבע בפסק הדין יש בידו אפשרות לגבות את סכומי ההפרש דרך לשכת הוצאה לפועל.

אילונה אסטיס עו”ד גירושין מזמינה אתכם לשיחת ייעוץ: 077-8051154

חייגו עכשיו